İçişleri Bakanlığı’nın bir süredir üzerinde çalıştığı koruma memuru alımı için düğmeye basıldı. İlk etapta 28 bin 500 koruma memuru alınacak.

Daha sonra bu sayı 50 bini bulacak. Koruma memurları önemli devlet binaları hassas bölge ve noktalarda görev yapacak. Ayrıca hizmetin gerektirdiği kişi koruma işi de bu görevliler de olacak. Bunun yanında stadyumlar, spor müsabakaları sınavlar, konser, toplantı gibi halkın yoğun olarak bulunduğu kapalı ve açık etkinliklerde de koruma memurları görev başında olacak.

GENİŞ YETKİLER OLACAK

Emniyet teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı içerisinde bulunacak olan koruma memurları da diğer polisler gibi üniformalı ve silahlı olarak görev yapacak. Ayrıca bu görevliler sivil olarak da hizmet verebilecek. Koruma memurları polise verilen, durdurma, kimlik sorma, kontrol, arama, yakalama, olay yerini ve delilleri koruma, muhafaza altına alma, silah ve zor kullanma yetkilerine de sahip olacak.

6 YILDA POLİS OLMA İMKANI VAR

-En az lise mezunu olanlar koruma memuru olacak.

-25 yaşından gün almayanlar başvurabilecek.

-Atanacaklar 4 ay süreyle koruma memurluğu eğitimi alacak.

Please generate and paste your ad code here. If left empty, the default referral ads will be shown on your blog.

-Eğitim süresince masraflar devletçe karşılanacak.

-Koruma memurluğu kadrolarına atanacaklar, beş yıl süreyle başka kurumlara naklen atanamayacak.

-En az altı yıl süreyle koruma görevi yapanlar kıdemli koruma memur olabilecek.

-Polisliğe geçiş imkanı da bulunacak.

-Lisans mezunu olanlardan en az bir yıl süreyle kıdemli koruma memuru olanlar polis memuru olabilecek.

-Bunlara ait kontenjanlar Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Değerlendirme Kurulunca belirlenecek.

-Kadroda ağırlık taşraya verilecek.

Kaynak: TAKVİM

77 kez okundu

fuar

19-20 Aralıkta Çukurova Üniversitesi Sakıp Sabancı Spor ve Sergi Sarayı yapılacak olan Adana İstihdam ve Kariyer Etkinliğine Davet ediyoruz.

29 kez okundu

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, merkez teşkilatı ile 81 il müdürlüğü dışında, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), Küçük ve Orta Ölçekli Sanayileri Geliştirme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Türk Standartları Enstitüsü Başkanlığı (TSE), Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı (TPE) ve Türkiye Şeker Kurumu gibi bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarıyla birlikte ülkemizin bilim, sanayi ve teknoloji alanında kalkınmasından, gelişiminden ve milli güvenlik hedefleri doğrultusunda bilim, teknoloji ve yenilik politikalarının sağlanmasından ve sanayi alanında stratejilerin geliştirilmesi ile uygulamalarının izlenip yönlendirilmesinden sorumlu olup Bakanlık müfettişleri de bütün bu alanlarla ilgili olarak rehberlik yapmak amacıyla teftiş, inceleme ve soruşturma görevlerini yürütmektedirler.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına, Genel İdari Hizmetleri sınıfından 8’inci dereceli kadrolara atama yapmak üzere sosyal bilim alanında eğitim veren ve 10.09.2011 tarihli, 28050 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanıp yürürlüğe girdikten sonra 29.11.2013 tarihli, 28836 sayılı Resmi Gazete’de değişiklikleri yayımlanan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinin 14’üncü maddesinde belirtilen fakültelerden mezun olanlar arasından yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı sınavla toplam 12 adet Müfettiş Yardımcısı alınacaktır.

1. Yazılı sınav:

1.1 – Giriş sınavının yazılı bölümü 11-12 Ocak 2014 tarihlerinde Ankara’da yapılacaktır. Yazılı sınavın hangi adres ve saatte yapılacağı Sınav Giriş Belgelerinde belirtilecektir.

1.2 – Sözlü sınav ise Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:128/B, Tandoğan-ANKARA adresinde yapılacak olup adayların hangi tarih, saat ve yerde sınava girecekleri yazılı sınav sonuçlarının ilanından sonra ayrıca Bakanlık internet sayfasından duyurulacaktır.

2.1. Sınava katılmak isteyenlerde aranacak şartlar:

Giriş sınavına katılabilmek için:

2.1.1. 14.07.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde yazılı genel şartları taşımak,

2.1.2. Hukuk, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri veya dengi en az dört yıl eğitim veren yükseköğretim kurumlarından ya da bunlara denkliği yetkili makamlar tarafından kabul edilen yurt dışı öğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

2.1.3. 1 Ocak 2014 tarihinde 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1979 tarihinden daha sonra doğanlar),

2.1.4. Sağlık durumu her türlü iklim ve yolculuk koşullarına elverişli olmak, müfettişlik görevini yapmasına engel olabilecek hastalığı bulunmamak veya engelli olmamak,

2.1.5. Başkanlıkça yapılacak araştırma sonucuna göre sicil, tutum ve davranışları yönünden müfettişliğe engel durumu olmamak,

2.1.6. 7-8 Temmuz 2012 ve 6-7 Temmuz 2013 tarihlerinde yapılan A Grubu Kamu Personeli Seçme Sınavlarındaki KPSSP51 puan türünden en az 75 puan almış olmak,

gerekir.

2.2. Sınava kabul edilecek aday sayısı:

Sınava müracaat eden adayların, yukarıda belirtilen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) KPSSP51 puan türü başarı sırasına göre; açıktan atama yapılacak 12 müfettiş yardımcısı kadro sayısının 20 katı olarak toplam 240 aday yazılı sınava davet olunacaktır. KPSSP51 başarı düzeyi eşit olan adaylardan gün/ay/yıl olarak doğum tarihlerine göre yaşı daha küçük olana öncelik verilecektir. Buna rağmen durumun yine eşit olması halinde son sıradaki aday ile aynı puana sahip olanlar da yarışma sınavına alınacaktır.

2.3. Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi aşağıda belirtilen Bakanlık hizmet binalarının kapıları (Ana Bina: Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 7. Km. 2151. Cadde No: 154 06510 Çankaya/ANKARA; Ek Bina: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, GMK Bulvarı No: 128/B 06570 Tandoğan-ANKARA) ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı internet (http://teftis.sanayi.gov.tr/) sayfasından duyurulacak olup ayrıca adaylara posta yolu ile bildirimde bulunulmayacaktır.

3. Yazılı sınava giriş başvurusu:

Sınava giriş başvurusu ‘Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, GMK Bulvarı No: 128/B, Tandoğan-ANKARA’ adresine şahsen veya posta ile 20.12.2013 tarihi saat 17.00’ye kadar yapılacaktır.

4. Sınava müracaat sırasında istenen belgeler;

Sınava girmek isteyenler;

4.1.1. Aday başvuru formu (http://teftis.sanayi.gov.tr/ adresinden veya Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, GMK Bulvarı No: 128/B, Tandoğan-ANKARA adresinden temin edilebilir.),

4.1.2. İki fotoğraf,

4.1.3. İlgili mevzuatına göre geçerlilik süresi dolmamış Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı büro personelince aslı görülüp doğruluğu kontrol edilerek onaylanan Kamu Personeli Seçme Sınavı Sonuç Belgesi,

4.1.4. Yüksek öğretim kurumu diploma veya bitirme belgesinin aslı veya aslı gösterilmek şartıyla Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı onaylı sureti ile,

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına müracaat edeceklerdir.

4.2. Aday başvuru formunda; adayın adı ve soyadı, doğum yeri ve tarihi, mezun olduğu yüksek öğretim kurumu ve gerekli diğer bilgilerin kaydedilmesi gerekmekte olup başvuru formu örneği http://teftis.sanayi.gov.tr/ internet adresinden ya da ‘Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, GMK Bulvarı No: 128/B, Tandoğan-ANKARA’ adresinden temin edebilecektir.

5. Başvurular duyuruda belirtilen tarihe kadar yapılacak, postadaki gecikmeler ve eksik belgelerle yapılmış olduğu yahut gerçeğe aykırı beyanları içerdiği anlaşılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

6.1. Giriş sınavına kabul edileceklerin listesi Bakanlık (http://teftis.sanayi.gov.tr/) internet sayfasında 06.01.2014 tarihinde duyurulacak ve bu duyuruda adayın adı, soyadı, numarası, sınava gireceği yerin adresi, gün ve saati belirtilecektir.

6.2. Ayrıca Sınav Giriş Belgeleri, adayların bizzat müracaatları ile 08.01.2014’den itibaren 10.01.2014 tarihi saat 17.00’ye kadar Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının “GMK Bulvarı No: 128/B, Tandoğan-ANKARA” adresinden alınabilecek olup AYRICA adayların adreslerine postalanmayacaktır.

6.3. Adaylar sınava gelirken, Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi ve kimlik tespitinde kullanılmak üzere T.C. Nüfus Cüzdanı veya Sürücü Belgesi ile yanlarında bulunduracakları yeteri sayıda kurşun kalem ve silgi getireceklerdir.

7. Sınavın şekli, sınav grup ve konuları ile puan ağırlıkları:

Yazılı sınav konularının tamamının veya bir kısmının test olarak uygulanması Sınav Komisyonunun takdirinde olup sınavda yabancı dil bölümünden soru yöneltilmeyecektir. Müfettiş Yardımcılığı sürecini başarı ile tamamlayanların Müfettişliğe atanmaları sırasında yabancı dil ile ilgili olarak yukarıda belirtilen Yönetmeliğin 45’inci maddesi uyarınca hareket edilecektir.

7.1. Yazılı Sınav aşağıdaki Sınav Grup ve konularından yapılacaktır.

a) İktisat grubu (100 tam puan)

1) Makro ve Mikro İktisat,

2) Uluslararası İktisat,

3) Para, Banka ve Kredi,

4) İşletme İktisadı.

b) Maliye grubu (100 tam puan)

1) Maliye Politikası,

2) Vergi Kanunlarının Esasları,

3) Kamu Gelir ve Giderleri,

4) Bütçe.

c) Muhasebe grubu (100 tam puan)

1) Genel Muhasebe,

2) Bilanço Analizi ve Teknikleri.

ç) Hukuk grubu (100 tam puan)

1) Anayasa Hukuku, (T.C. Anayasasının Genel Esasları, Mali ve Ekonomik Hükümleri),

2) İdare Hukuku (Genel Esaslar, İdari Yargı),

3) Medeni Hukuk (Başlangıç, Kişiler Hukuku, Eşya),

4) Borçlar Hukuku (Genel Hükümler),

5) Ceza Hukuku (Genel Hükümler, Malvarlığına Karşı Suçlar, Kamu Güvenine Karşı Suçlar, Ekonomi ve Sanayiye İlişkin Suçlar, Bilişim Alanında Suçlar, Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar),

6) Ceza Muhakemesi Hukuku (Genel Hükümler, Soruşturma).

d) Kompozisyon, yazım ve anlatım tekniği (grup içindeki ağırlıklı puanı 100).

7.2. Yazılı sınavın başarılması; Yazılı sınava giren adaylardan her sınav gurubundan en az 50 puan almak şartıyla 7.1. maddede yer alan sınav gruplarına göre hesaplanacak not ortalaması 70 puan ve üzeri olan adaylar yazılı sınavı başarmış sayılacaktır.

8. Sonuç ilanı ve sözlü sınava çağrılacak aday sayısı:

8.1. Yazılı sınavda başarı gösteren en yüksek puanlı adaydan başlamak ve ataması yapılacak kadro sayısının beş katına kadar olmak üzere; en fazla 60 aday sözlü sınava davet olunacaktır.

8.2. Yazılı sınav sonuçları 24 Ocak 2014 tarihi saat 17.00’ye kadar açıklanarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı (http://teftis.sanayi.gov.tr/) internet adresinden, Bakanlığın GMK Bulvarı 128/B adresindeki ek bina kapısında ilan edilecek olup bu ilan tebliğ yerine geçecektir.

8.3. Sözlü sınava girecek adayların başvuru formunda belirttikleri adreslerine taahhütlü mektup ile sınavın yeri, günü ve saati bildirilecek ve ayrıca (http://teftis.sanayi.gov.tr/) internet adresinden de duyurulacaktır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmayacaklardır.

9. Sınav sonucuna itiraz edilmesi:

Adaylar, sonuçların 8.2. maddede belirtilen şekilde ilan yoluyla tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde yazılı ve sözlü sınav sonuçları için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına itiraz edebilecekler ve itiraz tarihinden itibaren 5 iş günü içerisinde Sınav Kurulu tarafından sonuçlandırılarak adreslerine bildirilecektir.

10. Yazılı sınavı kazanan adaylardan, sözlü sınav için istenecek belgeler:

10.1. Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası beyanı,

10.2. 4,5×6 ebadında son bir yıl içinde çekilmiş 3 adet fotoğraf,

10.3. Kendi el yazısı ile yazılmış meslek veya işleri, eğitim durumu, kendisi hakkında bilgi verebilecek iki kişinin adları ve adresleri, yüksek öğretimden sonra ne gibi işler yaptığını belirten özgeçmişi.

10.4. Varsa yabancı dil bilgi düzeyini gösteren belge ya da Başkanlıkça onaylı sureti.

11. Sözlü sınav konuları ve sözlü sınavın başarılması:

11.1. Sözlü sınava girmeyi hak eden adaylara yazılı sınav konu guruplarından sorular yöneltilecek olup ayrıca; adayların genel kültür bilgilerinin yoklanması yanında, zeka, anlama, algılama, anlatım ve temsil yeteneği gibi özellikleri de değerlendirilerek, sözlü sınav notu belirlenecektir.

11.2. Sözlü sınav notu ortalaması 100 tam puan üzerinden 70 ve üzeri olan adaylar sözlü sınavda başarılı sayılacaktır.

12. Müfettiş yardımcılığı yazılı ve sözlü giriş sınavının kazanılması:

12.1. Müfettiş yardımcılığı giriş sınavının yazılı ve sözlü bölümlerinden ayrı ayrı başarılı olanların ortalama puanları esas alınarak ve en yüksek puandan başlamak üzere en fazla atanacak aday sayısı kadar kişi asıl ve yine başarı sırasına göre en fazla bir o kadarı da yedek olarak müfettiş yardımcılığı giriş sınavını kazanmış sayılacaktır.

12.2. Adayların giriş sınav notunun eşitliği halinde; yazılı sınav notu yüksek olan, yazılı sınav notunun eşitliği halinde yaşı küçük olan aday başarı sıralamasında öncelik kazanacaktır.

13. Sözlü sınavı kazanan adaylardan istenecek bilgi ve belgeler:

13.1. Adayın, yurdun her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim ve yolculuk koşullarına dayanıklı olduğuna dair yazılı beyanı,

13.2. Askerlikle ilişiğinin olmadığına dair yazılı beyan,

13.3. Adli sicil kaydının bulunmadığına dair yazılı beyan.

14. Yedek adaylar arasından atama yapılması:

14.1. Adaylardan ataması yapılamayan veya ataması yapıldığı halde göreve başlamayan ya da göreve başladıktan sonra üç ay içerisinde ayrılanların yerine yedek adaylar arasından başarı sırasına göre atama yapılacaktır.

15. İlk defa atanacak Müfettiş Yardımcılarının görev merkezi:

15.1. Müfettiş Yardımcılığı kadrosuna atanan adayların mesleğe giriş teorik eğitimleri tamamlandıktan sonra; 4 tanesi İstanbul Grup Başkanlığı, 2 tanesi İzmir Grup Başkanlığı ve diğerleri de Ankara’da görevlendirilebileceklerdir.

15.2. İstanbul ve İzmir Gruplarında görevlendirilecek Müfettiş Yardımcılarının bu yerlere atanmaları, teorik eğitimleri tamamlandıktan sonra Başkanlıkça uygun görülen tarihte yapılacaktır.

16. Adayların bilgi ve beyanları ile ilgili yasal sorumlulukları:

Sınavı kazanan adayların bu madde gereğince yaptıkları beyanların ve sundukları belgelerin doğru olmaması halinde sınavları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa bile bu durumun sonradan ortaya çıkması halinde atamaları iptal edileceği gibi, bu nedenle hiçbir hak talep edemeyecekler ve haklarında gerçeğe aykırı beyanda bulunmaları gerekçesiyle 26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Ayrıca adaylar, sınava müracaat sırasında bu maddede belirtilen bir hususun meydana gelmesi halinde hiçbir hak talebinde bulunmayacaklarını Başvuru Formu ile taahhüt edeceklerdir.

Not: 04 Aralık 2013 tarihli, 28841 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı” ilan metni yukarıdaki şekilde düzeltilmiştir.

12 kez okundu

STAJYER KONTROLÖRLÜK GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, merkez teşkilatında Genel İdare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan 7’ nci dereceden 5 adet, 8’inci dereceden 5 adet olmak üzere toplam 10 adet stajyer kontrolör kadrosuna atama yapılmak üzere, en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri mezunları arasından “Stajyer Kontrolör Giriş Sınavı” yapılacaktır.

1- GİRİŞ SINAVINA KATILMA ŞARTLARI:

A) Öğrenim ve KPSS puanı itibariyle

Sınava katılabilmek için; En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 7-8 Temmuz 2012 ve 6-7 Temmuz 2013 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSSP53 puan türünden asgari 85 (seksen beş) puan almış olmak kaydıyla; müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde; alınacak stajyer kontrolör sayısının beş katı (5×10=50) aday arasına girmek.

Son sıradaki adayla, aynı puanı almış adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaktır.

B) Diğer şartlar

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen genel şartları haiz olmak,

b) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak,

c) Stajyer kontrolör sınavına daha önce iki defadan fazla katılmamış olmak,

ç) Sağlık durumu itibariyle iklim değişikliklerine ve her türlü yolculuk koşullarına elverişli olmak, kontrolörlük görevini yapmasına engel olabilecek daimi vücut veya akıl sağlığı veya vücut sağlığı ile engelli bulunmamak,

d) Yapılacak inceleme sonucunda sicili, tutumu ve davranışları yönünden stajyer kontrolörlüğe engel bir durumu olmamak.

2 – BAŞVURU TARİHİ ŞEKLİ VE YERİ:

Atatürk Bulvarı No:29 Opera/Ankara adresinde bulunan Bakanlığımız Personel Dairesi Başkanlığından veya www.kulturturizm.gov.tr internet adresinden temin edilecek başvuru formunun eksiksiz doldurularak, istenilen belgeler ile birlikte 18/12/2013 tarihinden itibaren 03/01/2014 tarihi mesai saati bitimine kadar adı geçen Başkanlığa elden teslim edilmesi gerekmektedir. Posta ile yapılan başvuruların, son başvuru (03/01/2014) tarihinin mesai bitimine kadar Personel Dairesi Başkanlığının yukarıda belirtilen adresine teslim edilmesi gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

Eksik belge ve bilgilerle yapılacak başvurular işleme konulmayacaktır.

Başvuru formları ve eki belgelerin incelenmesi sonucu yukarıda belirtilen şartlara haiz olup, giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi 08/01/2014 tarihinden itibaren www.kulturturizm.gov.tr internet adresinden ilan edilecek olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sınava katılmaya hak kazanan adayların, 09-10/01/2014 tarihlerinde, mesai saatleri içerisinde Bakanlığımız Personel Dairesi Başkanlığının yukarıda belirtilen adresinden, fotoğraflı Sınava Giriş Belgesini imza karşılığı şahsen alması gerekmektedir.

3 – BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLECEK BELGELER:

a) Başvuru formu,

b) Yüksek öğrenim mezuniyet belgesinin aslı veya Kurumca onaylı örneği,

c) Nüfus cüzdanı fotokopisi,

ç) İki adet vesikalık fotoğraf (4.5x 6 cm. ebadında, son altı ay içerisinde çekilmiş olan fotoğrafın biri Başvuru Formuna yapıştırılacaktır.),

d) ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme sınavına ilişkin sonuç belgesi çıktısı.

4 – SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI:

1 – Adaylar aşağıda yer alan öğrenim dalları itibariyle belirtilen konularda klasik olarak yazılı sınava tabi tutulacaktır.

Yazılı Sınav Konuları:

Üniversitelerin hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanların tabi tutulacağı sınav konu ve alt konuları aşağıda belirtilmiştir.

a) Hukuk:

1) Anayasa Hukuku ve T.C. Anayasası

2) Medenî Hukuk (Başlangıç Hükümleri ve Şahsın Hukuku)

3) İdare Hukuku

4) İdari Yargı

5) Ceza Hukuku (Genel Hükümler ve Devlet İdaresi Aleyhine İşlenen Cürümler)

b) İktisat:

1) Mikro İktisat

2) Makro İktisat

3) Uluslararası İktisat

4) Türkiye Ekonomisi

c) İşletme:

1) İşletme Temel Kavramlar

2) İşletme Yönetimi

3) Üretim-Pazarlama-Finans Yönetimi

ç) Maliye:

1) Kamu Maliyesi

2) Maliye Politikası

3) Bütçe

d) Kamu Yönetimi ve Uluslararası İlişkiler:

1) Siyaset Bilimi

2) Siyasi Tarih

3) Türk Dış Politikası

e) Genel Muhasebe,

f) Genel kültür, genel yetenek,

g) Yabancı dil.

2 – Yapılan yazılı sınavından en az yetmiş puan alan adaylar, yukarıda öğrenim dalları itibariyle belirtilen konulardaki bilgi düzeyleri ile birlikte hizmetlerinin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadığı, davranışları, zekâ ve kavrayış durumları, anlatım ve temsil yetenekleri gibi hususlar da göz önünde bulundurularak, sözlü sınava tabi tutulacaklardır.

5 – SINAV YERİ VE TARİHİ:

1 – Yazılı Sınavı: Sınav yeri ve tarihi daha sonra Bakanlığımız internet sitesi www.kulturturizm.gov.tr aracılığıyla duyurulacak olup, sınav sonuçları da aynı internet adresinden ilan edilecektir. Yazılı sınavı kazananlara, sözlü sınava davet edilmek üzere yazılı olarak bildirimde de bulunulacaktır.

2 – Sözlü Sınav: Sınav yeri ve tarihi daha sonra Bakanlığımız internet sitesi www.kulturturizm.gov.tr aracılığıyla duyurulacaktır.

Adayların, sınav saatlerinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında, Sınava Giriş Belgesi ile fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) bulundurmaları gerekmektedir.

Sınav giriş belgesi olmayan aday sınava katılamaz.

6 – ATANACAKLARDAN İSTENECEK BELGELER;

Yapılan (yazılı ve sözlü) sınavda başarılı olanlardan aşağıdaki belgeler istenir:

a) Tam teşekküllü Devlet hastanesinden alınmış (Sağlık durumu itibariyle iklim değişikliklerine ve her türlü yolculuk koşullarına elverişli olmak, kontrolörlük görevini yapmasına engel olabilecek daimi vücut veya akıl sağlığı veya vücut sağlığı ile özürlü bulunmadığı ifadeli) sağlık kurulu raporu,

b) Erkek adaylardan askerlik görevini yaptığını veya tecilli veya muaf olduğunu gösterir belgenin aslı veya onaylı sureti,

c) Sabıkasının bulunmadığına dair Cumhuriyet Savcılığından alınan belgenin aslı,

ç) Adayın kendi el yazısıyla yazılmış, kendisi hakkında bilgi alınabilecek en az iki kişinin adı, soyadı ve adreslerini de içeren detaylı özgeçmişi,

d) Aday tarafından doldurulmuş güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına ilişkin form (3 nüsha).

Giriş sınavını kazananların, yukarıdaki belgeleri, başarılı olduğunun bildirilmesini müteakip 15 gün içerisinde Personel Dairesi Başkanlığına elden teslim etmeleri şarttır. Söz konusu belgeleri ibraz edemeyenlerin atamaları yapılmaz.

Süresinde belgelerini ibraz eden adayların stajyer kontrolörlüğe atanmaları başarı derecesi sıralamasına göre yapılır.

Sınav başvurusu sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemezler ve haklarında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

7 – DEĞERLENDİRME:

1 – Her cevap kâğıdı sınav komisyonunca her sınav konusu için 100 puan üzerinden değerlendirilir. Sınav komisyonu üyelerince verilen notların aritmetik ortalamasını alınır.

Adayların yazılı sınavında başarılı sayılabilmeleri için her sınav konusundan 100 üzerinden 50 puandan az olmamak kaydıyla ortalama en az 70 puan almaları şarttır.

2 – Sözlü sınav konularının ağırlık puanları eşittir.

3 – Sözlü sınavda, Sınav Kurulu üyelerince her adaya ayrı ayrı 100 puan üzerinden not verilir ve bunların aritmetik ortalaması sözlü sınav notunu belirler.

Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmeleri için, 100 üzerinden en az 70 puan almaları şarttır.

4 – Yazılı-sözlü sınav puanın aritmetik ortalamasının giriş sınavı başarı notunu oluşturur. En az 70 puan alanlar başarılı sayılır.

5 – Giriş sınavı puanının eşitliği halinde yazılı sınav puanı yüksek aday tercih edilir.

6 – Yazılı sınavını ve sözlü sınavı kazanmış olmak kazanılmış hak sayılmaz.

8 – GİRİŞ SINAVI SONUÇLARININ DUYURULMASI:

Giriş sınavını kazananların listesi www.kulturturizm.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Giriş sınavını kazanan stajyer kontrolör adaylarına ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.

İlan olunur.

6 kez okundu

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce

SONDÖR, KUYUCU, GALERİCİ VE TÜNELCİLER İÇİN YETERLİK BELGESİ SINAVLARI YAPILACAKTIR

167 sayılı Yeraltısuları Hakkındaki Kanun ile bu Kanunun 20. maddesine göre hazırlanan Yeraltısuları Tüzüğü’nün 9. maddesi gereğince yeraltısuyu işlerinde çalışacak sondör, kuyucu, galerici ve tünelciler için 2014 yılında aşağıda belirtilen tarih ve sınav merkezlerinde yeterlik belgesi sınavları yapılacaktır.

               

SINAV MERKEZİ      DSİ 2. Bölge MüdürlüğüİZMİR Tesisleri          

SINAV TARİHİ          21-24 OCAK 2014      

SINAV SAATİ             09:00            

SON BAŞVURU TARİHİ    17 OCAK 2014

SINAV MERKEZİ      DSİ 3. Bölge Müdürlüğü ESKİŞEHİR Tesisleri

SINAV TARİHİ          18-21 MART 2014     

SINAV SAATİ             09:00            

SON BAŞVURU TARİHİ    14 MART 2014

 

Yeterlik Belgesi Sınavına girmek isteyenler evraklarını son başvuru tarihi mesai bitimine kadar sınavın yapılacağı Bölge Müdürlüğü’nde veya DSİ Genel Müdürlüğü Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları Dairesi Başkanlığı Devlet Mahallesi İnönü Bulvarı No: 16 Çankaya/ANKARA adresinde olacak şekilde şahsen veya posta ile müracaat ederek teslim etmeleri gerekmektedir.

Sınava katılabilmek için gerekli şartlar ve istenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.

1 – Türk vatandaşı olmak,

2 – En az ilkokul mezunu olmak (Okul veya Noter onaylı diploma sureti) ,

3 – Yeraltısuları işlerinde çalışabileceğine dair göz, kulak, burun ve bedensel sağlık durumunu gösteren 2014 yılı içinde alınmış sağlık raporu,

4 – Birinci sınıf belge alacaklar için en az 7 yıl, ikinci sınıf belge alacaklar için ise en az 4 yıl, belge almak istedikleri branşta bilfiil çalışmış olduğunu belirten, ilgili kurum veya firmadan alınmış onaylı hizmet belgesi veya onaylı bonservis belgesi,

5 – Nüfus cüzdanı fotokopisi,

6 – 4 adet vesikalık fotoğraf,

7 – DSİ Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları Dairesi Başkanlığı’na hitaben yazılmış; hangi branşta sınava girmek istediğini, ikametgah adresini ve sabıka kaydı beyanını belirten dilekçe.

Not: Sınav saatinden 30 dakika önce sınav merkezinde kimliğiniz ile birlikte hazır bulununuz.

Yazışma Adresi   :  DSİ Genel Müdürlüğü Jeoteknik Hizmetler ve YAS. Dairesi Başkanlığı Devlet Mahallesi, İnönü Bulvarı No: 16 Çankaya/ANKARA

Telefon                :  (0312) 4178300/2126

 

29 kez okundu

KÜLTÜR VE TURİZM UZMAN YARDIMCILIĞI YARIŞMA SINAV DUYURUSU

Kültür ve Turizm Bakanlığı merkez teşkilatında çalıştırılmak üzere, Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 9 uncu dereceden boş bulunan, 50 adet kültür ve turizm uzman yardımcısı kadrosuna atama yapmak amacıyla, Kültür ve Turizm Uzmanlığı Yönetmeliği hükümlerine göre Kültür ve Turizm Uzman Yardımcısı Yarışma Sınavı yapılacaktır. Öğrenim dalları itibariyle alınacak kültür ve turizm uzman yardımcısı sayıları aşağıda belirtilmiştir.

1. Grup

Hukuk Fakültesi mezunlarından                                                                          10 kişi

Siyasal bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat, İşletme Fakülteleri

mezunlarından                                                                                                      10 kişi

 

2. Grup

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği Bölümü mezunlarından             10 kişi

Bilgi Belge Yönetimi Bölümü mezunlarından                                                      10 kişi

İstatistik Bölümü mezunlarından                                                                            3 kişi

Şehir Plancısı Bölümü mezunlarından                                                                   3 kişi

İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunlarından                                                          2 kişi

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunlarından                                     2 kişi

                                                                                                                   ____________

                                                                              GENEL TOPLAM :              50 kişi

1 – YARIŞMA SINAVINA KATILMA ŞARTLARI:

1. Gruptan sınava katılabilmek için;

– En az dört yıllık eğitim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme fakülteleri veya buna denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından birisini bitirmiş olmak,

– Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 7-8 Temmuz 2012 ve 6-7 Temmuz 2013 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS); en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumları mezunlarından, Hukuk Fakültesinden (KPSSP103) puan türünden asgari 85; Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat, İşletme Fakültelerinden, (KPSSP53) puan türünden asgari 85 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde; bölüm itibariyle alınacak kültür ve turizm uzman yardımcısı sayısının dört katı aday arasına girmek.

2. Gruptan sınava katılabilmek için;

– En az dört yıllık eğitim veren Bilgi Belge Yönetimi, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, İstatistik, Şehir Plancısı, İnşaat Mühendisliği Bölümlerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından birisini bitirmiş olmak,

– Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 7-8 Temmuz 2012 ve 6-7 Temmuz 2013 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS); en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yüksek öğretim kurumları mezunlarından, İstatistik Bölümünden (KPSSP25) puan türünden asgari 85; Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Bilgi Belge Yönetimi, Şehir Plancısı ve İnşaat Mühendisliği Bölümlerinden (KPSSP8) puan türünden asgari 80 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde; bölüm itibariyle alınacak kültür ve turizm uzman yardımcısı sayısının dört katı aday arasına girmek.

Son sıradaki adayla, aynı puanı almış aday/adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaktır.

– 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

– Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak, şartı aranır.

Yarışma sınavına, öğrenim dalları itibarıyla alınacak her bir uzman yardımcısı kadro kontenjanı için Bakanlıkça öngörülen sayıda başvurunun olmaması hâlinde kadro ve ihtiyaç durumuna göre öğrenim dalları arasındaki sayısal belirleme ve değişiklik yapma yetkisi Bakanlığa aittir.

2 – BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

Yarışma sınavına katılmak isteyen adaylar, birinci maddede belirtilen koşulları taşımaları şartıyla; Atatürk Bulvarı No: 29 Opera/ANKARA adresinde bulunan Bakanlığımız Personel Dairesi Başkanlığından veya www.kulturturizm.gov.tr adresinden temin edecekleri başvuru formunu doldurarak, istenilen belgeler ile birlikte 06/01/2014 Pazartesi gününden itibaren 22/01/2014 Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar Personel Dairesi Başkanlığına bizzat veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. Ancak, posta yoluyla yapılan başvurularda istenilen belgelerin son başvuru tarihine kadar Bakanlığa ulaşmış olması, başka bir ifadeyle Bakanlık kayıtlarına girmiş olması gerekir. Postadaki gecikme nedeniyle son başvuru tarihinden sonra Bakanlığa ulaşan/kayıtlarına giren başvurular işleme alınmayacaktır.

Başvuru formları ve eki belgelerin incelenmesi sonucu sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi 24/01/2014 tarihinden itibaren www.kulturturizm.gov.tr internet adresinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3 – BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLECEK BELGELER:

– ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme sınavına ilişkin sonuç belgesi çıktısı,

– Yükseköğrenim diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya noterce ya da Bakanlıkça onaylanmış örneği,

– İki adet vesikalık fotoğraf (4.5×6 cm. ebadında, son altı ay içerisinde çekilmiş olan fotoğrafın biri Başvuru Formuna yapıştırılacaktır.),

– Başvuru formu,

4 – SINAVIN ŞEKLİ:

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar,

a) Genel kültüre ve genel yeteneğe, üniversite eğitimine ait mesleki bilgilerine, bakanlığın görev alanına ait bilgilere, yabancı dile ilişkin konulardaki bilgi düzeyi,

b) Kavrama, muhakeme etme, özetleme ve ifade etme yeteneği,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilir.

Mesleki Bilginin Alt Konuları:

1. Gruptan Sınava Girecekler için:

Mikro-Makro İktisat, Uluslararası Ekonomik İlişkiler ve Kuruluşlar, Maliye Politikası, Türk Vergi Hukuku, Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Medeni Hukuk (Aile ve Miras Hukuku hariç), Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), Ceza Hukuku, Ticaret Hukuku.

2. Gruptan Sınava Girecekler için:

Bilgi Belge Yönetimi için: Bilgi ve Belge Yönetimine Giriş, Bilgi Kaynakları ve Hizmetleri, Kütüphane Otomasyonu, Bilgi Merkezlerinin Yönetimi, Arşiv Yönetimi, Dizinleme Teknikleri, Bilgi Merkezi Kurma ve Geliştirme, Sınıflama Sistemleri, Osmanlıca, Osmanlıca Gramer.

Şehir Plancısı için: Türkiye ve Dünyada Planlama Tarihi, Planlama Modelleri, Kent Ekonomisi, Kent Sosyolojisi, Kent Coğrafyası, İmar Mevzuatı, Planlama Süreci, Ulaşım Planlaması, Çevresel Planlama, Kentsel Tasarım, Bölge Planlama.

İnşaat Mühendisliği için: Genel Malzeme Bilimi, Ölçme Bilgisi, Yapı Malzemeleri, Mukavemet, Zemin Mekaniği, Hidromekanik, Yapı Statiği, Betonarme.

İstatistik için: Genel İstatistik, Matematiksel İstatistik, Olasılık Hesapları.

Bilgisayar Mühendisliği ve Yazılım Mühendisliği için: Bilgisayar Programlama, Dosya Organizasyonu, İşletim Sistemleri, Mikroişlemciler, Yazılım Mühendisliği, Veritabanı Sistemleri, Veri İletişimi, Bilgisayar Ağları.

Elektrik Elektronik Mühendisliği İçin: Mühendislik matematiği, elektrik devreleri, güç elektroniği, elektrik makineleri, yüksek gerilim tekniği, güç iletim ve dağıtım sistemleri, elektromekanik enerji dönüşümü, devre analizi, sayısal sistemler, elektromanyetik alan teorisi, sistem modelleme ve kontrol.

5 – DEĞERLENDİRME:

Adaylar, sınav kurulu tarafından 4 üncü maddenin (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, kurul başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

Adayların, uzman yardımcılığına atanmaları başarı derecesi sıralamasına göre ilgili mevzuat çerçevesinde yapılır.

Yarışma sınavında, öğrenim dalları itibariyle alınacak uzman yardımcısı sayısı kadar adayın başarılı olamaması halinde, kadro ve ihtiyaç durumuna göre öğrenim dalları arasındaki sayısal belirleme ve değişiklik yapma yetkisi Bakanlığa aittir.

Sınavda başarılı olup bildirimde belirtilen sürede gerekli başvuruyu yapmayanlardan, ataması yapılıp da herhangi bir sebeple görevden ayrılanlardan veya göreve başlamayanlardan boşalan/atama yapılamayan kadroya, yeni bir sınav yapılıncaya kadar veya yeni bir sınav yapılmaması halinde en geç iki yıl içinde yarışma sınavı başarı sırası dikkate alınarak yedek listeden atama yapılabilir.

6 – SINAV YERİ VE TARİHİ:

Sözlü Sınav: Sınav tarihi, saati ve yeri daha sonra www.kulturturizm.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

7 – YARIŞMA SINAVI SONUÇLARININ DUYURULMASI:

Yarışma sınavını kazananların listesi www.kulturturizm.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Yarışma sınavını kazanan uzman yardımcısı adaylarına ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.

5 kez okundu

Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının Resmi Gazete’de yer alan duyurusunda belirtildiğine göre, 1500 personel alımı için yapılacak sınava 7- 8 Temmuz 2012 tarihinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavındaki (KPSS) KPSS40, KPSS54 ve KPSS57 puan türlerinden 75 puan ve üzerinde puan alanlar girebilecek. Başvurular, 10 Haziran 2013 tarihinde başlayıp 21 Haziran 2013 saat 17.30’da sona erecek.

13 Temmuz 2013 Tarihinde Yapılacak Olan Vergi Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı İlanına ait başvuru bilgileri için tıklayınız…

9 kez okundu

AVUKAT, PROGRAMCI, BÜRO GÖREVLİSİ VE İLETİŞİM GÖREVLİSİ KADROLARI İÇİN GİRİŞ SINAVI DUYURUSU
Kamu İhale Kurumunda istihdam edilmek üzere aşağıdaki linkte unvan ve sayıları belirtilen kadrolar için personel alımı yapılacaktır.

http://www1.ihale.gov.tr/duyurular2012/personelAlimilani2013.pdf

SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI:
Sınava girebilmek için;
1) ÖSYM tarafından 2011 veya 2012 yıllarında yapılan geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavlarında tabloda belirtilen KPSS puan türlerinden 80 (seksen) ve üzeri puan almış olmak ve en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere yapılan sıralamada, atama yapılacak kadro sayısının 5 (beş) katı aday arasına girmiş olmak (son sıradaki aday ile aynı puana sahip olan adaylar da sınava kabul edilecektir),
2) Tabloda belirtilen eğitim kurumlarının birinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen, yurt içi ve yurt dışındaki eğitim kurumlarından mezun olmak,
3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
gerekmektedir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:
1) Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin ya da yurt içi veya yurt dışındaki eğitim kurumlarına ait diploma denklik belgesinin fotokopisi,
2) Avukat kadrosuna başvuru yapan adaylar için avukatlık ruhsatının fotokopisi,
3)Programcı kadrosuna başvuru yapan adaylar için; asgari 2 programlama dilini bildiğini gösteren belgenin fotokopisi ile Milli Eğitim Bakanlığından veya Milli Eğitim Bakanlığından onaylı kurslardan ya da yükseköğrenim kurumlarından alınmış bilgisayar programcılığı sertifikasının fotokopisi ve yabancı dil bilgisini gösterir belgenin (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az “D” düzeyinde veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen diğer yabancı dil sınavlarından bu puana denk puan alındığını gösterir belge) fotokopisi,
4) 2011 veya 2012 KPSS sonuç belgesinin fotokopisi ya da bilgisayar çıktısı,
5) Son altı ay içinde çekilmiş 4,5 X 6 ebadında 1 adet fotoğraf,
6) Sınav Başvuru Formu.
BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:
Başvurular 24 Haziran 2013 tarihinde başlayacak olup, 5 Temmuz 2013 tarihi mesai bitiminde sona erecektir.
Adaylar; sınava katılabilmek için Kurumun resmi internet sitesinde (www.ihale.gov.tr) yer alan “2013 Yılı Açıktan Atama Sözlü Giriş Sınavı” modülü içindeki “Sınav Başvuru Formunu” elektronik ortamda eksiksiz olarak doldurduktan sonra başvuru için istenen belgeleri tarayıcıda (scanner) taratmak suretiyle söz konusu modüle ekleyerek, elektronik ortamda sınav başvurusunu tamamlamış olacaktır.
Başvuru formu ve ekleri aday tarafından şahsen veya posta yoluyla gönderilmeyecek olup, belirtilen gün ve saate kadar Kuruma elektronik ortamda ulaşmayan başvurular ile başvuru için gerekli belgeleri bulunmayan veya eksik olan başvurular dikkate alınmayacak ve belgelerin sonradan tamamlanması da mümkün olmayacaktır.
SINAV TÜRÜ VE YERİ:
Sınav; sözlü giriş sınavı olarak, Kurumumuzun Mevlana Bulvarı (Konya Yolu) No:186 Balgat/Ankara adresindeki hizmet binasında yapılacaktır.
Sınava katılmaya hak kazanan adaylar ile adayların sınava gireceği tarih ve saate ilişkin bilgiler, Kurumun www.ihale.gov.tr internet sitesinden ilan edilecek ve ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır.
SINAV GİRİŞ BELGESİ:
Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi; sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylarca, Kurumun resmi internet sitesinde yer alan “2013 Yılı Açıktan Atama Sözlü Giriş Sınavı” modülünden temin edilecek olup, adaylara ayrıca sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir.
Adayların sınava gelirken, Sınav Giriş Belgesi ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı özel bir kimlik belgesini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Bu belgeleri bulundurmayan adaylar sınava alınmayacaktır.
SINAV KONULARI:
Sözlü sınav, adayların genel yetenek ve genel kültür bilgisi ve/veya eğitim gördükleri alana ilişkin bilgi düzeyi, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı yönlerinden ayrı ayrı puan verilerek tutanağa geçirilmek suretiyle gerçekleştirilir.
Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmeleri için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almaları gerekir.
SINAV SONUCU:
Sınav başarı puanı; sözlü sınavda başarılı olan adayın sözlü sınav puanının %50’si ile KPSS puanının %50’si dikkate alınmak suretiyle belirlenir.
Bu şekilde hesaplanan puanların ortalaması genel başarı sırasını belirler ve en yüksek ortalamadan başlayarak boş kadro sayısı kadar aday, giriş sınavını başarmış sayılır. Sınavda yedek liste ilan edilmeyecektir.
Sınav başvurusu ve/veya atama aşamasında yanlış bilgi, beyan ve sahte belge vererek ya da belgelerde tahrifat, silinti ve kazıntı yapmak suretiyle Kurumu yanıltanlar hakkında, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise bu durum ayrıca çalıştıkları kurumlara da bildirilir.
İlan olunur.
İLETİŞİM BİLGİLERİ:
Tlf: (312) 218 48 43
Faks: (312) 218 48 83
Not: Sınava ilişkin gerekli görülen bilgilendirmeler, Kurumun www.ihale.gov.tr internet sitesinden ilgililere duyurulacaktır. Bunun dışında adaylara şahsen veya telefonla ayrıca bir bildirim yapılmayacaktır.

 

15 kez okundu

KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI HAKKINDA DUYURU 

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan esaslar ile ek ve değişiklikler çerçevesinde istihdam edilmek üzere, Mimar (14), Mühendis (10), Şehir Plancısı (2), Tekniker (70), Diğer Teknik Hizmetler Personeli (30) pozisyonlarında KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak, Restoratör (150 kişi) pozisyonunda mesleki uygulama sınavı başarı puanı esas alınmak, Arşiv Uzmanı (50), Mütercim (3) ve Mütercim-Tercüman (2) pozisyonları için ise KPSS (B) grubu puan sıralamasına konulmak kaydıyla pozisyon sayısının 5 katı aday arasına girenlerin katılacağı sözlü sınav başarı puanı esas alınmak, suretiyle toplam 331 adet sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

KPSS (B) GRUBU PUAN SIRALAMASI İLE ALINACAK
657-4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL KADROLARININ
POZİSYON VE ADETLERİ İLE GÖREV YERLERİ

     İnşaat Teknikeri: Ankara (1), Antalya (1), Bursa (1), Diyarbakır (1), Edirne (1),Erzurum(1), Gaziantep (1), İstanbul(7), İzmir (3), Karabük (1), Kars (1), Kayseri (2), Konya (1), Kocaeli(1), Kütahya(1), Nevşehir (1), Samsun (1), Sinop (1), Sivas(1),Şanlıurfa (1), Tekirdağ (1), Trabzon (1), Van(1)
     Elektrik Teknikeri: Adana (2), Ankara (3), Antalya (1), Aydın (1), Bursa (1), Çanakkale (1), Diyarbakır (1), Erzurum (1), Eskişehir (1), Gaziantep (1), İstanbul (6),İzmir (3), Kayseri (1), Kırşehir (1), Konya (2), Kocaeli (1), Mardin (1), Mersin (1), Muğla (2), Ordu (1), Sivas (1), Şanlıurfa (1), Tekirdağ (1), Trabzon (1), Uşak (1), Van (1)
     Mimar: Diyarbakır (1), Erzurum (2), Gaziantep (1), İstanbul (2), Kocaeli (1), Muğla (2), Nevşehir (1), Sivas (3), Van (1)
     Elektrik-Elektronik Mühendisi: Merkez (1),
Harita Mühendisi: Diyarbakır (1), İstanbul (1), Van (1)
Makine Mühendisi: Ankara (1),Diyarbakır (2),
İnşaat Mühendisi: Erzurum (1), Gaziantep (1), Kayseri (1)
 Şehir Plancısı: Kütahya (1), Şanlıurfa (1)
Diğer Teknik Hizmet Personeli:

     Sanat Tarihi Bölümü mezunlarından: Aksaray (1),Antalya (1), Aydın (1), Balıkesir (1), Bartın (1), Batman (1), Bitlis (1), Bolu (1), Bursa (1), Düzce (1), Erzurum (1), Erzincan (1), Gaziantep (1), Isparta (1), Karaman (1), Kars (1), Kırşehir (1), Kütahya (1), Malatya (1), Muğla (1), Nevşehir (1), Niğde (1), Osmaniye (1), Sivas (1), Şanlıurfa (1), Tekirdağ (2), Tokat (1).
Hititoloji Bölümü mezunlarından: Çorum (1)      Antropoloji Bölümü mezunlarından: Karaman (1)

SÖZLÜ SINAV İLE ALINACAK
657-4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL KADROLARININ
POZİSYON VE ADETLERİ İLE GÖREV YERLERİ

MERKEZ TEŞKİLATI

     Arşiv Uzmanı (9),
     Mütercim (Rusça 2, Almanca 1),
     Mütercim-Tercüman (İngilizce 2)
TAŞRA TEŞKİLATI
     Arşiv Uzmanı: Adana (1), Ankara (4), Antalya (1), Aydın (1), Bursa (1), Çanakkale (1), Diyarbakır (1), Edirne (1), Erzurum (1), Eskişehir (1), Gaziantep (1), İstanbul (11), İzmir (3), Karabük (1), Kars (1), Kayseri (1), Kocaeli (1), Konya (1), Kütahya (1), Muğla (1), Nevşehir (1),  Samsun (1), Sivas (1), Şanlıurfa (1), Trabzon (1), Van (1)

MESLEKİ UYGULAMA SINAVI İLE ALINACAK
657-4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL KADROLARININ
POZİSYON VE ADETLERİ İLE GÖREV YERLERİ

Restoratör:      a) Restorasyon Bölümü mezunlarından: Adana (3), Afyonkarahisar (1), Aksaray (1), Ankara (16), Antalya (11), Aydın (1), Bolu (1), Burdur (1), Bursa (9), Çorum (1), Denizli (1), Diyarbakır (7), Edirne (1), Erzurum (9), Eskişehir (1), Gaziantep (7), İstanbul (21), İzmir (9), Kars (1), Kayseri (1), Kırşehir (1), Konya (4), Kocaeli (1), Kütahya (1), Malatya (1), Manisa (1), Mardin (2), Muğla (3), Nevşehir (7), Niğde (3), Samsun (1), Sivas (1), Şanlıurfa (1), Tekirdağ (1), Tokat (1), Trabzon (7).
b) Kimya, Kimya Mühendisliği Bölümü mezunlarından (Eğitim Fakülteleri hariç): Ankara (1), Antalya (1), Bursa (1), Diyarbakır (1), Erzurum (1), Gaziantep (1), İstanbul (2), İzmir (1), Nevşehir (1), Trabzon (1)      1-GENEL ŞARTLAR:      a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak      b) 2012 yılına ait Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş ve Mimar, Mühendis ve Şehir Plancısı pozisyonu için KPSSP8 puan türünden en az 70 puan almış olmak; Tekniker pozisyonu için KPSSP93, Diğer Teknik Hizmet Personeli ve Arşiv Uzmanı pozisyonu için KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak; Mütercim ve Mütercim-Tercüman pozisyonu için KPSSP6 puan türünden en az 70 puan almış olmak.      2- ÖZEL ŞARTLAR:

     A- Mimar, Mühendis, Şehir Plancısı:      a) Yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden lisans düzeyinde mezun olmak.      b) Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak.
B- Tekniker:      a) Yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden en az önlisans düzeyinde mesleki teknik eğitim mezunu olmak.     b) Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak.
C- Diğer Teknik Hizmet Personeli:      a) Yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden (Sanat Tarihi, Antropoloji, Hititoloji bölümlerinden) lisans düzeyinde mezun olmak.      b) Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak.
D- Restoratör:      a) Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren kimya mühendisliği, kimyagerlik, restorasyon (Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü, Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü) bölümlerinden mezun olmak.      b) Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak.
E- Arşiv Uzmanı:
     Yükseköğretim kurumlarının kütüphanecilik, arşiv ya da transkript ile belgelendirmek kaydıyla programında Osmanlı Paleografyası, Arapça, Farsça derslerinden en az birine yer veren bölümlerinden mezun olmak.
F- Mütercim, Mütercim-Tercüman      a) Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren ilgili bölümlerinden mezun olmak ve en az B düzeyinde KPDS veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak.      b) Yabancı dil sınav sonuçları (5) yıl süreyle geçerlidir. Bu sürenin bitiminde yeniden sınava girerek en az (B) düzeyinde belge getirmeyenlerin sözleşmeleri fesh edilir.      3- BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ:      Atatürk Bulvarı No:29 Opera/Ankara adresinde bulunan Bakanlığımız Personel Dairesi Başkanlığından veya www.kulturturizm.gov.tr internet adresinden temin edilecek başvuru formu ile form dilekçenin eksiksiz doldurularak, istenilen belgeler ile birlikte 03/05/2013 mesai bitimine kadar adı geçen Başkanlığa elden teslim edilmesi gerekmektedir. Posta ile yapılan başvuruların, son başvuru tarihi olan 03/05/2013 mesai bitimine kadar Personel Dairesi Başkanlığının yukarıda belirtilen adresine teslim edilmesi gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. Eksik belge ve bilgilerle yapılacak başvurular işleme konulmayacaktır. İlandan önce yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
     Adaylar sadece bir pozisyon unvanı ve üç yer için başvuru yapabilecektir.      4- BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLECEK BELGELER:      a) Başvuru formu (Fotoğraflı) ve form dilekçe,      b)Yükseköğrenim diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin fotokopisi,      c) Nüfus cüzdanı fotokopisi,      ç) ÖSYM tarafından 2012 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına ilişkin sonuç belgesinin internet çıktısı (Restoratör pozisyonuna başvuracaklar hariç),      d) Mütercim, Mütercim-Tercüman kadroları için sınav tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış (son 5 yıl içerisinde alınan), en az (B) düzeyindeki KPDS belgesi ya da dengi yabancı dil belgesi.      5- DİĞER HUSUSLAR:      Sözleşmeli personel, kamu hizmetlerinin gördürülmesini temin maksadıyla, ihtiyaç duyulan hizmet birimleri ve pozisyonlarda istihdam edildiğinden, Devlet memurlarında olduğu gibi kurum içinde veya kurumlar arasında naklen atanmalarına dair mevzuat bulunmamaktadır. Bu nedenle bu pozisyonlara yerleştirilen personel herhangi bir nedenle (eş durumu, sağlık, vb.) nakil talebinde bulunamazlar.
     Mütercim pozisyonuna başvuracaklarda yabancı dili akıcı olarak konuşmak, yazılı ardıl ve simültane çeviri yapmak, iletişim, ikna yeteneğine sahip olmak ve güzel Türkçe konuşma yeteneğine haiz olanlar tercih sebebidir.
     Mimar, Mühendis, Şehir Plancısı, Diğer Teknik Hizmet Personeli (Sanat Tarihi, Antropoloji, Hititoloji), Restoratör ve Tekniker unvanından başvuracaklarda aranan “Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak” şartı hususunda, ilgililerin yazılı beyanları dikkate alınacaktır.
     Atamaları yapılmayan adayların başvuru evrakı, sonucun ilanından itibaren 15 gün içinde talep edilmesi halinde iade edilecek olup, belirtilen süre sonrası yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır.
     Öte yandan, anılan Esaslar gereğince; önceden anılan esaslar kapsamında sözleşmeli olarak görev yapmakta iken, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, ilgilinin fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilmesi mümkün görülmemektedir. Ancak, sözleşmesini;
     a)      Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlardan,
     b)      Esasların Ek 4 üncü maddesi çerçevesinde unvan değişikliği yapanlardan,
     c)  Eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak, Esasların Ek 3 üncü maddesinin (b) veya (c) bendi hükmü kendilerine uygulanamayanlardan, tek taraflı feshedenler,  bir yıllık süre şartına tabi tutulmadan yeniden istihdam edilebileceklerdir.
     6- YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI:      Mesleki Uygulama Sınavı ile Sözlü Sınav tarihleri, saati ve yeri daha sonra www.kulturturizm.gov.tr adresinde ilan edilecektir.
     Başvurular, pozisyonlar itibariyle KPSS(B) gurubu puanı esas alınarak yer ve pozisyon olarak ayrı ayrı sıralama yapılacağından, en yüksek puanı alan adaydan başlanarak pozisyon sayısı kadar sözleşmeli personel alınacaktır. Başvuru sonuçlarının tamamlanmasından sonra bir hafta içinde www.kulturturizm.gov.tr adresinden ve Atatürk Bulvarı No:29 Opera/Ankara adresi ile İnönü Bulvarı No:5 Bahçelievler/Ankara adresinde bulunan Bakanlık hizmet binalarının girişine asılarak ilan edilecektir. Ancak puan sıralaması sonucunda puanı eşit adayın olması halinde doğum tarihi önce olandan başlamak suretiyle, doğum tarihinin de aynı olması halinde diploma tarihi önce olan adaydan başlamak suretiyle sıralama yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca ilgililere tebligat yapılmayacaktır.
     Ataması yapılacaklar, başvuru sırasında istenen belgeler dışındaki diğer belgeleri, sonuçların yukarıdaki şekilde ilan edildiği tarihten itibaren en geç 15 gün içinde Personel Dairesi Başkanlığının belirtilen adresine elden teslim edeceklerdir.
     Kamu Personeli Seçme Sınavındaki başarı sırasına göre atamaları yapılan adaylardan ikamet ettikleri yere atananlar atanma onaylarının kendilerine tebliği tarihini izleyen iş günü, ikamet ettikleri yer dışına atananlar ise atanma onaylarının kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde, görevlerine başlamak zorundadırlar. Belirtilen süre içinde görevine başlamayan veya atamaya esas evraklarını teslim etmeyenlerin yerine puan sırasına göre diğer adaylardan çağrılabilir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve sorumluluk kendilerine ait olacaktır. Göreve başlamış olsalar dahi aranılan şartları taşımadıkları sonradan anlaşılanların görevlerine son verilir.
     İlan olunur.

38 kez okundu

SOSYAL GÜVENLİK DENETMEN YARDIMCILIĞI

GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Sosyal Güvenlik Denetmeni olarak yetiştirilmek üzere, SGK’nın taşra teşkilatına 275 adet Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı alınacak. 

     I- BAŞVURU ŞARTLARI
     A. Özel Şartlar 
1. 200 adet Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı
1. 1. En az dört yıllık eğitim veren yüksek öğretim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme fakülte, yüksekokul veya bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yüksek öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yüksek öğretim  kurumlarından mezun olmak.  1.2. ÖSYM tarafından 09-10 Temmuz 2011 veya 07-08 Temmuz 2012 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden, KPSSP113 puan türünden 75 ve üzeri puan almış olmak ve kontenjanın 2 katı 400 aday arasına girmek. (son sıradaki adayla eşit puana sahip adaylar sınava çağrılacaktır.)
2. 75 adet Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı 2.1. En az 4 yıllık lisans eğitimi veren yüksek öğretim kurumlarının matematik, istatistik ve aktüerya bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yüksek öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak.  2.2. ÖSYM tarafından 09-10 Temmuz 2011 veya 07-08 Temmuz 2012 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden, KPSSP75 puan türünden 75 ve üzeri puan almış olmak ve kontenjanın 2 katı 150 aday arasına girmek. (son sıradaki adayla eşit puana sahip adaylar sınava çağrılacaktır.)
     B. Genel Şartlar 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları haiz olmak.  2. Sınavın yapıldığı gün itibarıyla otuzbeş yaşını doldurmamış olmak  3. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak.  4. Sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel hali bulunmamak.  5. Adli sicil kaydı bulunmamak.  6. Kurumca açılan giriş sınavlarında iki defadan fazla başarısız olmamak.
II- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE İSTENİLEN BELGELER      Adaylar, 22 Nisan 2013 ile 03 Mayıs 2013 tarihleri arasında Sosyal Güvenlik Kurumunun resmi internet sayfası ( http://sinavbasvuru.sgk.gov.tr ) üzerinden açık ve eksiksiz olarak dolduracakları sınav başvuru formunun çıktısını alarak, aşağıda istenen belgeler ile birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Ziyabey Cad. No:6 Balgat/ANKARA adresine posta ile veya hafta içi 9.00 – 17.00 saatleri arasında şahsen  başvuruda bulunabileceklerdir. Eksik veya usulüne uygun olarak hazırlanmayan belgeyle yapılan müracaatlar ile postada meydana gelen gecikmelerde başvurular dikkate alınmayacaktır. İstenen Belgeler:
1. www.sgk.gov.tr adresinden II. maddede belirtilen resmi internet sayfası üzerinden doldurup imzalanacak Başvuru Formu.  2. Öğrenim veya çıkış belgesinin aslı veya Kurumca onaylı örneği.  3. KPSS sonuç belgesinin aslı veya onaylı örneği.  4. 2 adet fotoğraf. (4,5X6 ebadında) Aslı ibraz edilmek kaydıyla getirilen belgelerin fotokopileri Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerimizden, şahsen başvuru yapacak adaylar için İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı tarafından tasdik edilebilecektir. Eksik belge ve bilgileri bulunan başvurular ile şartları taşımadığı halde yapılan başvurular, değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvuru tarihi olarak, internet üzerinden doldurulan sınav başvuru formu ve eklerinin, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı evrakına giriş tarihi esas alınacaktır.
     III- SINAVIN ŞEKLİ      Sınav, adayların IV bölümünde belirtilen sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi ve bir konuyu kavrayıp özetleme ifade yeteneği ve muhakeme gücü, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, genel yetenek ve genel kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı yönlerinden ayrı ayrı değerlendirilmek suretiyle sözlü olarak yapılacaktır.
     IV- SINAVIN KONULARI      a) Kamu maliyesi:  1) Maliye teorisi (kamu gelir ve giderleri, kamu borçları ve bütçesi).  2) Maliye politikası.  3) Vergi hukuku ve Türk vergi sistemi.
b) İktisat: 1) İktisat teorisi (mikro iktisat, makro iktisat ve iktisadi analiz).  2) İktisat politikası.  3) Para teorisi ve politikası.  4) Uluslararası iktisat.  5) Türkiye ekonomisi ve güncel ekonomik sorunlar.
     c) Hukuk:  1) Anayasa hukuku.  2) Medeni hukuk (aile hukuku ve miras hukuku hariç).  3) Borçlar hukuku.  4) Ticaret hukuku (ticari işletme hukuku, şirketler hukuku ve kıymetli evrak hukuku).  5) İdare hukuku ve idari yargılama usul hukuku.  6) İş ve sosyal güvenlik hukuku
ç) Muhasebe: 1) Genel muhasebe.  2) Mali tablolar analizi.
d) Matematik, istatistik ve aktüerya bölümlerinden mezun adaylara, mezun olunan bölüme ilişkin alan bilgisi.
     V- SINAVIN YERİ VE TARİHİ      Sınav 28-31/05/2013 tarihleri arasında Ankara’da yapılacak olup, sınava girmeye hak  kazanan adayların listesi ve sınav tarihleri 13/05/2013 tarihinde www.sgk.gov.tr internet  adresinde ilan edilecektir.
     VI- DEĞERLENDİRME  Sınav, Komisyon tarafından değerlendirilecek olup, başarılı sayılmak için Komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır. Sınav sonucu belirlenen başarı listesi www.sgk.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.
 VII- DİĞER HUSUSLAR
     Giriş sınavı sonucunda başarılı olan adayların, tebliğ tarihinden itibaren, belirtilen belgeler ile on gün içerisinde yazılı olarak yapacakları başvuru üzerine durumlarına uygun Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı kadrolarına atamaları yapılacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir ve haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. İlanen duyurulur.

Yukardaki mavi renkli başlığı tıklayıp
TC. Sosyal Güvenlik Kurumunun internet sitesinden
Giriş Sınavı için başvuru yapabilirsiniz…

12 kez okundu