100 büyük firmayla iş arayanların buluşacağı 6. İstihdam Fuarı 23-24 martta Çukurova Üniversitesi Sakıp Sabancı Spor ve Sergi Sarayında… Tüm iş arayanlar davetlidir. Katılım ücretsizdir. 18 kez okundu .... Devamini Okumak Icin Tiklayin..

Ufuk Üniversitesinden: Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanmak İçin Gerekli İlkeler ve Başvuru Ölçütlerinde öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile öğretim üyesi alınacaktır. (Aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olmak üzere) Profesör, Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracakların Fakülte/Yüksekokul/Bölüm/Anabilim Dalını belirtir bir dilekçe ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, özgeçmişlerini, öğrenim durumlarını gösterir belgeleri, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan (Profesör 6 takım, Yardımcı Doçent 4 takım) dosyalarını vermeleri gerekmektedir. 1 – Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Rektörlük Personel Müdürlüğüne teslim edilecektir. 2 – Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanımıza http://www.ufuk.edu.tr adresinden ulaşılabilir.   Fakülte / Yüksekokul Anabilim Dalı Kadro Unvanı Adedi .... Devamini Okumak Icin Tiklayin..

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz birimlerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi, 2547 sayılı Kanunun 23. ve 25. maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği hükümleri ile Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Yönergesi uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. İlanla ilgili tüm bilgiler Üniversitemizin www.osmaniye.edu.tr internet adresinde yer almaktadır.   Birimi Bölümü Anabilim Dalı Kadro Unvanı Adet Açıklamalar Fen Edebiyat Fak. Kimya Analitik Kimya Doç. Dr. 1 Elektrokimya ve Empedans konularında çalışmalar yapmış olmak. Please generate and paste your ad code here. If left empty, the default referral ads will be shown on your blog. Fen Edebiyat Fak. Biyoloji Moleküler Biyoloji Doç. Dr. 1 Bakterilerde gen klonlama ve hayvansal biyoteknoloji alanlarında çalışmalar yapmış olmak. Mühendislik Fak. Kimya Mühendisliği Proses ve Reaktör Tasarımı Doç. Dr. 1 Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği ve Kimyasal Proses Kontrolü alanlarında çalışmalar yapmış olmak. Mühendi.... Devamini Okumak Icin Tiklayin..

MEF Üniversitesi Rektörlüğünden: Eğitim-Öğretim dili %100 İngilizce olan ve “Flipped Classroom/Learning” öğretim modelinin uygulandığı Üniversitemizin İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü’ne ve “Okulda Üniversite” öğretmen eğitimi modelinin uygulandığı Üniversitemizin Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü’ne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. ve 25. maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Ölçütleri uyarınca, aşağıdaki açıklama kısmında belirtilen alanlarda uzmanlaşmış, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi, tam gün görev yapacak yardımcı doçent/doçent alınacaktır. İstenen Belgeler: - Başvuru dilekçesi, - Son 6 ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf, - YÖK formatlı güncel özgeçmiş, - Onaylı nüfus cüzdanı sureti, - Lisans, yüksek lisans, doktora belgelerinin aslı veya resmi onaylı örnekleri, - Erkek adaylar için askerlik durum belgesi, - Yabancı dil (İngilizce) yeterliliği için, aşağıd.... Devamini Okumak Icin Tiklayin..

Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesinden: Üniversitemiz Sanat ve Tasarım Fakültesi bünyesinde Animasyon Bölümü, Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü için aşağıda belirtilen 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile ilgili mevzuat uyarınca ‘’Öğretim Üyesi’’ alınacaktır. Başvuracak Adaylardan İstenilen Belgeler; Adayların öğretim üyesi kadrosuna atanabilmesi için, YDS veya eş değer sınavlarından 80 veya üzerinde puana sahip olmaları veya doktora derecesi ana dili İngilizce olan, ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından almış olması gerekmektedir. Dilekçe ekinde Yabancı dil sonuç belgesi, özgeçmişini, Noter tasdikli diplomalarını, Noter tasdikli Doçentlik belgesini (Profesörler için), 4 adet fotoğraflarını, yayın listesini (Başlıca araştırma eseri belirtilecektir.), bilimsel çalışma ve yayınları ile bunlara yapılan atıfları (Profesörler için 4 adet dosya – Yardımcı Doçentler için 3 adet dosya) halinde hazırlayarak İnsan Kaynakları Müdürlüğüne başvurması gerekmektedir. Adayların ilan tarihinden itibaren 15 gün içeri.... Devamini Okumak Icin Tiklayin..

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden: AKADEMİK PERSONEL ALINACAKTIR Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 25. maddesi ile bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca asgari şartlara haiz daimi statüde Öğretim Üyesi (Doçent kadrosuna) alınacaktır. Başvuru Şartları: • Doçent kadrosu için, başvurdukları birim ve bölümü belirten dilekçe, ekinde özgeçmiş, fotokopileri noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları, doçentlik ve yabancı dil belgesi, nüfus cüzdanı (belgelerin asılları ile birlikte gelindiğinde, fotokopilerinin onayları yapılabilecektir) ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosya ile Personel Daire Başkanlığına başvuruda bulunulması gerekmektedir. - Devlet hizmetine girmede aranılan genel şartları taşımaları gerekmektedir. - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların onaylı denklik belgesi sunulmalıdır. - Erkek adayların onaylı askerlik durum belgelerini sunmaları gerekmekt.... Devamini Okumak Icin Tiklayin..

Ege Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşıyan Profesör ve Doçent adaylarının Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. Başvurular 2547 sayılı Kanunda belirtilen asgari koşullar ile Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Ege Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre yapılacaktır. Profesör kadrosuna başvuranların 6 nüsha dosya (başlıca araştırma eserinin belirtilmesi), Doçent kadrosuna başvuranların ise 4 nüsha dosya teslim etmeleri gerekmektedir. (Kadroya müracaat eden adaylar yayın dosyaları için Personel Daire Başkanlığından gönderim kutusu temin edebilirler) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır..... Devamini Okumak Icin Tiklayin..

Siirt Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan ve aşağıda bölümleri/anabilim dalları – programları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre öğretim üyeleri alınacaktır. Başvurular ilgili Birimlere şahsen yapılacak olup, posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlan ile ilgili tüm bilgiler Üniversitemiz http://www.siirt.edu.tr/ adresinde yer almaktadır. Duyurulur.   BİRİM BÖLÜM ANABİLİM DALI UNVAN DERECE ADET AÇIKLAMA Fen Edebiyat Fak. Matematik Uygulamalı Matematik Doçent 1 1 İlgili alanda doktora yapmış olmak. Sosyoloji Genel Sosyoloji ve Metodoloji Yrd. Doç. 5 1 İlgili alanda doktora yapmış olmak. Coğrafya Türkiye Coğrafyası Yrd. Doç. 5 1 İlgili alanda doktora yapmış olmak. İlahiyat Fak. Felsefe ve Din Bilimleri Din Bilimleri Yrd. Doç. 5 1 İlgili alanda doktora.... Devamini Okumak Icin Tiklayin..

İçişleri Bakanlığı’nın bir süredir üzerinde çalıştığı koruma memuru alımı için düğmeye basıldı. İlk etapta 28 bin 500 koruma memuru alınacak. Daha sonra bu sayı 50 bini bulacak. Koruma memurları önemli devlet binaları hassas bölge ve noktalarda görev yapacak. Ayrıca hizmetin gerektirdiği kişi koruma işi de bu görevliler de olacak. Bunun yanında stadyumlar, spor müsabakaları sınavlar, konser, toplantı gibi halkın yoğun olarak bulunduğu kapalı ve açık etkinliklerde de koruma memurları görev başında olacak. GENİŞ YETKİLER OLACAK Emniyet teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı içerisinde bulunacak olan koruma memurları da diğer polisler gibi üniformalı ve silahlı olarak görev yapacak. Ayrıca bu görevliler sivil olarak da hizmet verebilecek. Koruma memurları polise verilen, durdurma, kimlik sorma, kontrol, arama, yakalama, olay yerini ve delilleri koruma, muhafaza altına alma, silah ve zor kullanma yetkilerine de sahip olacak. 6 YILDA POLİS OLMA İMKANI VAR -En az lise mezunu olanlar koruma memuru olacak. -25 yaşından gün almayanlar başvurabilecek. -Atanacaklar 4 ay süreyle koruma memurluğu eğitimi alacak..... Devamini Okumak Icin Tiklayin..

19-20 Aralıkta Çukurova Üniversitesi Sakıp Sabancı Spor ve Sergi Sarayı yapılacak olan Adana İstihdam ve Kariyer Etkinliğine Davet ediyoruz. 40 kez okundu .... Devamini Okumak Icin Tiklayin..

Easy AdSense by Unreal