İçişleri Bakanlığı’nın bir süredir üzerinde çalıştığı koruma memuru alımı için düğmeye basıldı. İlk etapta 28 bin 500 koruma memuru alınacak. Daha sonra bu sayı 50 bini bulacak. Koruma memurları önemli devlet binaları hassas bölge ve noktalarda görev yapacak. Ayrıca hizmetin gerektirdiği kişi koruma işi de bu görevliler de olacak. Bunun yanında stadyumlar, spor müsabakaları sınavlar, konser, toplantı gibi halkın yoğun olarak bulunduğu kapalı ve açık etkinliklerde de koruma memurları görev başında olacak. GENİŞ YETKİLER OLACAK Emniyet teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı içerisinde bulunacak olan koruma memurları da diğer polisler gibi üniformalı ve silahlı olarak görev yapacak. Ayrıca bu görevliler sivil olarak da hizmet verebilecek. Koruma memurları polise verilen, durdurma, kimlik sorma, kontrol, arama, yakalama, olay yerini ve delilleri koruma, muhafaza altına alma, silah ve zor kullanma yetkilerine de sahip olacak. 6 YILDA POLİS OLMA İMKANI VAR -En az lise mezunu olanlar koruma memuru olacak. -25 yaşından gün almayanlar başvurabilecek. -Atanacaklar 4 ay süreyle koruma memurluğu eğitimi alacak..... Devamini Okumak Icin Tiklayin..

19-20 Aralıkta Çukurova Üniversitesi Sakıp Sabancı Spor ve Sergi Sarayı yapılacak olan Adana İstihdam ve Kariyer Etkinliğine Davet ediyoruz. 42 kez okundu .... Devamini Okumak Icin Tiklayin..

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, merkez teşkilatı ile 81 il müdürlüğü dışında, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), Küçük ve Orta Ölçekli Sanayileri Geliştirme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Türk Standartları Enstitüsü Başkanlığı (TSE), Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı (TPE) ve Türkiye Şeker Kurumu gibi bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarıyla birlikte ülkemizin bilim, sanayi ve teknoloji alanında kalkınmasından, gelişiminden ve milli güvenlik hedefleri doğrultusunda bilim, teknoloji ve yenilik politikalarının sağlanmasından ve sanayi alanında stratejilerin geliştirilmesi ile uygulamalarının izlenip yönlendirilmesinden sorumlu olup Bakanlık müfettişleri de bütün bu alanlarla ilgili olarak rehberlik yapmak amacıyla teftiş, inceleme ve soruşturma görevlerini yürütmektedirler. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına, Genel İdari Hizmetleri sınıfından 8’inci dereceli kadrolara atama yapmak üzere sosyal bilim alanında eğit.... Devamini Okumak Icin Tiklayin..

STAJYER KONTROLÖRLÜK GİRİŞ SINAVI DUYURUSU Kültür ve Turizm Bakanlığınca, merkez teşkilatında Genel İdare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan 7’ nci dereceden 5 adet, 8’inci dereceden 5 adet olmak üzere toplam 10 adet stajyer kontrolör kadrosuna atama yapılmak üzere, en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri mezunları arasından “Stajyer Kontrolör Giriş Sınavı” yapılacaktır. 1- GİRİŞ SINAVINA KATILMA ŞARTLARI: A) Öğrenim ve KPSS puanı itibariyle Sınava katılabilmek için; En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 7-8 Temmuz 2012 ve 6-7 Temmuz 2013 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSSP53 puan türünden asgari 85 (seksen beş) puan almış olmak kaydıyla; müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde; alınacak stajyer kont.... Devamini Okumak Icin Tiklayin..

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce SONDÖR, KUYUCU, GALERİCİ VE TÜNELCİLER İÇİN YETERLİK BELGESİ SINAVLARI YAPILACAKTIR 167 sayılı Yeraltısuları Hakkındaki Kanun ile bu Kanunun 20. maddesine göre hazırlanan Yeraltısuları Tüzüğü’nün 9. maddesi gereğince yeraltısuyu işlerinde çalışacak sondör, kuyucu, galerici ve tünelciler için 2014 yılında aşağıda belirtilen tarih ve sınav merkezlerinde yeterlik belgesi sınavları yapılacaktır.                 SINAV MERKEZİ      DSİ 2. Bölge MüdürlüğüİZMİR Tesisleri           SINAV TARİHİ          21-24 OCAK 2014       SINAV SAATİ             09:00             SON BAŞVURU TARİHİ    17 OCAK 2014 SINAV MERKEZİ      DSİ 3. Bölge Müdürlüğü ESKİŞEHİR Tesisleri SINAV TARİHİ          18-21 MART 2014      SINAV SAATİ             09:00             SON BAŞVURU TARİHİ    14 MART 2014   Yeterlik Belgesi Sınavına girmek isteyenler evraklarını son başvuru tarihi mesai bitimine kadar sınavın yapılacağı Bölge .... Devamini Okumak Icin Tiklayin..

KÜLTÜR VE TURİZM UZMAN YARDIMCILIĞI YARIŞMA SINAV DUYURUSU Kültür ve Turizm Bakanlığı merkez teşkilatında çalıştırılmak üzere, Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 9 uncu dereceden boş bulunan, 50 adet kültür ve turizm uzman yardımcısı kadrosuna atama yapmak amacıyla, Kültür ve Turizm Uzmanlığı Yönetmeliği hükümlerine göre Kültür ve Turizm Uzman Yardımcısı Yarışma Sınavı yapılacaktır. Öğrenim dalları itibariyle alınacak kültür ve turizm uzman yardımcısı sayıları aşağıda belirtilmiştir. 1. Grup Hukuk Fakültesi mezunlarından                                                                          10 kişi Siyasal bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat, İşletme Fakülteleri mezunlarından                                                                                                      10 kişi   2. Grup Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği Bölümü mezunlarından             10 kişi Bilgi Belge Yöne.... Devamini Okumak Icin Tiklayin..

Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının Resmi Gazete’de yer alan duyurusunda belirtildiğine göre, 1500 personel alımı için yapılacak sınava 7- 8 Temmuz 2012 tarihinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavındaki (KPSS) KPSS40, KPSS54 ve KPSS57 puan türlerinden 75 puan ve üzerinde puan alanlar girebilecek. Başvurular, 10 Haziran 2013 tarihinde başlayıp 21 Haziran 2013 saat 17.30′da sona erecek. 13 Temmuz 2013 Tarihinde Yapılacak Olan Vergi Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı İlanına ait başvuru bilgileri için tıklayınız… 13 kez okundu .... Devamini Okumak Icin Tiklayin..

AVUKAT, PROGRAMCI, BÜRO GÖREVLİSİ VE İLETİŞİM GÖREVLİSİ KADROLARI İÇİN GİRİŞ SINAVI DUYURUSU Kamu İhale Kurumunda istihdam edilmek üzere aşağıdaki linkte unvan ve sayıları belirtilen kadrolar için personel alımı yapılacaktır. http://www1.ihale.gov.tr/duyurular2012/personelAlimilani2013.pdf SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI: Sınava girebilmek için; 1) ÖSYM tarafından 2011 veya 2012 yıllarında yapılan geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavlarında tabloda belirtilen KPSS puan türlerinden 80 (seksen) ve üzeri puan almış olmak ve en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere yapılan sıralamada, atama yapılacak kadro sayısının 5 (beş) katı aday arasına girmiş olmak (son sıradaki aday ile aynı puana sahip olan adaylar da sınava kabul edilecektir), 2) Tabloda belirtilen eğitim kurumlarının birinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen, yurt içi ve yurt dışındaki eğitim kurumlarından mezun olmak, 3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak, gerekmektedir. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER: 1) Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin ya da yurt içi veya yurt dı.... Devamini Okumak Icin Tiklayin..

KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI HAKKINDA DUYURU  Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan esaslar ile ek ve değişiklikler çerçevesinde istihdam edilmek üzere, Mimar (14), Mühendis (10), Şehir Plancısı (2), Tekniker (70), Diğer Teknik Hizmetler Personeli (30) pozisyonlarında KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak, Restoratör (150 kişi) pozisyonunda mesleki uygulama sınavı başarı puanı esas alınmak, Arşiv Uzmanı (50), Mütercim (3) ve Mütercim-Tercüman (2) pozisyonları için ise KPSS (B) grubu puan sıralamasına konulmak kaydıyla pozisyon sayısının 5 katı aday arasına girenlerin katılacağı sözlü sınav başarı puanı esas alınmak, suretiyle toplam 331 adet sözleşmeli personel alımı yapılacaktır. KPSS (B) GRUBU PUAN SIRALAMASI İLE ALINACAK 657-4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL KADROLARININ POZİSYON VE ADETLERİ İLE GÖREV YERLERİ      İnşaat Teknikeri: Ankara (1), Antalya (1), Bursa (1), Diyarbakır (1), Edirne (1),Erzurum(1), Gaziantep (1), .... Devamini Okumak Icin Tiklayin..

SOSYAL GÜVENLİK DENETMEN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU Sosyal Güvenlik Denetmeni olarak yetiştirilmek üzere, SGK’nın taşra teşkilatına 275 adet Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı alınacak.       I- BAŞVURU ŞARTLARI      A. Özel Şartlar  1. 200 adet Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı 1. 1. En az dört yıllık eğitim veren yüksek öğretim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme fakülte, yüksekokul veya bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yüksek öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yüksek öğretim  kurumlarından mezun olmak.  1.2. ÖSYM tarafından 09-10 Temmuz 2011 veya 07-08 Temmuz 2012 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden, KPSSP113 puan türünden 75 ve üzeri puan almış olmak ve kontenjanın 2 katı 400 aday arasına girmek. (son sıradaki adayla eşit puana sahip adaylar sınava çağrılacaktır.) 2. 75 adet Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı 2.1. En az 4 yıllık lisans eğitimi veren yüksek öğretim kurumlarının matematik, istatistik ve aktüerya bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yüksek .... Devamini Okumak Icin Tiklayin..